Bröstförstoring med implantat

Bröstförstoring är en av de mest populära estetiska behandlingarna. Brösten har alltid varit en symbol för kvinnlighet och varje kultur har sin egen idealbild av kvinnofiguren.

Man kan vara missnöjd med storleken eller formen, man kanske vill fylla ut brösten efter en graviditet eller större viktminskning. Det kan också handla om att återskapa ett bröst efter en bröstoperation. För liten eller slapp byst kan upplevas som ett psykiskt obehag.

Oavsett din anledning till en bröstförstoring så utgår våra erfarna kirurger på Göteborg Laser & Estetik alltid utifrån dina önskemål och förutsättningar för att resultatet ska bli så naturligt som möjligt.

Göteborg Laser & Estetik : Acneärr, Pigmentfläckar, födelsemärken, fettsugning, Ärrbehandling, Laserbehandling, PRP ansikte

Vem är lämpad för en bröstförstoring?

Bröstförstoring är en operation som utförs för att förstora brösten av en rad olika skäl:

 • För att förbättra kroppsformen hos en kvinna, som av personliga skäl tycker att hennes brösten är för små.
 • För att återställa förlorad bröstvolym efter graviditet.
 • För att balansera bröststorleken (asymmetri), om de är olika stora.
 • För att återställa förlorad bröstform av olika orsaker.
 • För att byta bröstimplantat av estetiska eller rekonstruktiva orsaker.

Syftet med ett bröstimplantat är att skapa en bröstvävnad som resulterar i ett naturligt utseende och en bra känsla av bröstet. Implantat finns i olika former, storlekar och material. Din behandlande kirurg kommer att diskutera den mest lämpliga formen och storleken för dig.

Det är viktigt att ta hänsyn till dina personliga förväntningar, din nuvarande bröst och kroppsform. Kirurgerna vid Göteborg Laser & Estetik anpassar metoden till dina förutsättningar så att bästa resultat uppnås.

Pris från: 35 000 kr

eller delbetala 1 706 kr /månaden

Operationstid
1 timme

Tid på kliniken
4-6 timmar

Operation
Under narkos

Tillbaka på jobbet
1-2 veckor

Fett-transplantation till bröst
Från 39.000:-

Allmän bröstförstoring runda implantat
Från 49.500:-

Bröstförstoring anatomiska implantat
Från 55.000:-

Bröstförstoring & lyft
Från 62.000:-

Implantat byte
Från 45.000:-

Bröstens form

Brösten består av mjölkkanaler och mjölkkörtlar omgivna av fettvävnad och bindväv, som ger deras form och bestämmer hur de känns vid beröring.

Faktorer som graviditet (när mjölkkörtlarna förstoras tillfälligt) snabb viktminskning och gravitationens påverkan bidrar till att tänja ut huden, vilket kan orsaka att brösten börjar hänga eller blir slappa.

Det finns många sätt på vilka man kan förbättra bröstens form, men det vanligaste är genom att sätta in ett bröstimplantat.

Vilka skall inte opereras?

Bröstförstoring skall inte utföras på kvinnor som har obehandlad bröstcancer eller förstadier till bröstcancer, aktiv infektion i kroppen, graviditet eller under pågående amning.

Individer med nedsatt immunförsvar (pågående kemoterapibehandling eller annan medicin som sätter ned immunförsvaret).

Patient som har tillstånd som påverkar blodkoaguleringen, sårläkning, eller har nedsatt blodtillförsel till brösten efter tidigare kirurgi eller strålbehandling kan ha ökad risk för komplikationer eller otillfredsställande resultat.

Vid bröstförstoring är det speciellt viktigt att vara helt rökfri sex veckor innan operationen och tills det är läkt.

Patienten skall ha fyllt minst 18 år och tillväxten av brösten skall vara avslutad.

Inför operationen

Första gången du besöker oss får du träffa en erfaren informationssköterska som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor.

Du får bland annat information om själva ingreppet och vad du kan förvänta dig, vad det kostar och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar.

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid och en tid för konsultation hos en av våra kirurger.

Konsultationen är viktig. Vi går noggrant igenom ditt hälsotillstånd och de eventuella läkemedel du tar. Det ger tillfälle att utförligt prata om alla aspekter av operationen. Du får prova ett antal olika typer och modeller av implantat tillsammans med din kirurg. Slutmålet är att resultatet helt överensstämmer med dina förväntningar.

Det är bra om du förberett dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. För att operationen skall bli så bra som möjlig bör du ligga på ett BMI (body mass index) under 30.

Rökning försämrar syretillförseln till vävnaden och fördröjer i sin tur sårläkningsprocessen. Det ökar även risken för komplikationer och du skall därför vara rökfri 6 veckor före operationen och tills operationssåret är läkt.

Vi finns alltid till hands och svarar på dina frågor.

Operation

På operationsdagen träffar du din plastikkirurg. Han fotograferar operationsområdet om detta inte är gjort i samband med konsultationen.

Du kommer även att få prova ut en stöd-BH som du får kostnadsfritt av oss. Den fungerar som ett stödbandage under de första veckorna efter bröstförstoringsoperationen.

Du kommer även att få träffa din narkosläkare och får ett eget rum under tiden du är på kliniken. Ingreppet sker i de flesta fall under narkos eller någon gång i lokalbedövning i kombination med ett lugnande medel. Operationen tar ca 40-60 minuter beroende på vald teknik och hur din byst ser ut. Du får ofta gå hem samma dag men ibland kan du få stanna över natten beroende på hur stor operationen blivit eller av praktiska skäl, lång resväg etc.

Efter operation

Efter bröstförstoringen får du ligga kvar på uppvakningsavdelningen och ca 3-6 timmar på ditt rum för omvårdnad och smärtlindring. En del patienter åker hem efter några timmar medan andra stannar över natten. Förbered dig på att någon hämtar dig efter operationen. Det är även bra om du har någon som kan hjälpa dig hemma de första dagarna då du kan ha ont och är trött.

Duscha kan du göra några dagar efter operationen.

Du kan känna dig trött och öm ett antal dagar efter operationen. Brösten kan bli svullna och känsliga för beröring och du kan känna att det stramar i brösten medan din hud anpassar sig till den nya bröststorleken. Det går över successivt de tre första veckorna efter operationen. I regel är receptfria läkemedel som Panodil och Ipren tillräckliga som smärtlindring.

När du går hem efter operationen får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den plastikkirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

En av våra sjuksköterskor kommer att ringa och höra hur du mår 1-2 dagar efter hemkomsten.

Efter ungefär 1 vecka kommer du tillbaka för en första kontroll och efter 14 dagar tar vi bort eventuella stygn som finns kvar.

Efter en vecka kan de flesta börja arbeta (beror på arbetsuppgifter) och efter 3-6 veckor kan du börja träna. Innan dess rekommenderar vi lugna promenader.

Hur ärr läker är individuellt men för att minimera dessa skall du tejpa brösten de första 4-6 månaderna efter ingreppet. Läkaren kommer att informera dig om hur det går till. Du skall även undvika solexponering av ärren så länge de är rödfärgade/rodnade för att uppnå bästa kosmetiska resultat. Det tar i allmänhet minst ett år innan ett ärr är “moget”.

Tänk på att resultatet varierar mellan olika personer beroende på olika förutsättningar. Detta skall noga vara genomgånget med din kirurg innan operationen. Därför är det viktigt att du har realistiska förväntningar.

Implantat

Idag finns det tre huvudgrupper av bröstimplantat:

 • Implantat fyllda med koksaltlösning
 • Implantat fyllda med silikongel
 • Expanderbara implantat fyllda med en kombination av silikongel och koksaltlösning

Bröstimplantat har samtliga ett silikon yttre hölje, som kan vara slät eller texturerad. De flesta moderna implantat har en texturerad yta, eftersom detta tros minska risken för kapselbildning (härdning av bröstet). Insidan av implantatet kan fyllas med olika typer av silikongel eller koksaltlösning. Silikon är numera det vanligaste materialet som används.

Silikon är polymerer sammansatta av kisel, syre, kol och väte. Silikon kan vara flytande, inneha gelkonsistens eller fast konsistens. Silikon har många användningsområden bland medicinska implantat, som intraokulära linser, pacemakers för hjärtat och vävnadsexpandrar. Kisel, som silikon huvudsakligen består av är ett vanligt grundämne i naturen och finns i bl.a sand, sten och glas.

Det finns inget samband samband mellan silikonimplantat och någon sjukdom. Silikonimplantat har inget samband med cancer. Om ett silikonimplantat skulle gå sönder, vilket det kan, flyter silikonet inte ut i kroppen utan stannar där det är och kapslas in av kroppen. Patienten kan inte själv uppmärksamma om implantatet skulle ha gått sönder och det saknar helt betydelse. Det finns inget vetenskapligt belägg för att implantaten skulle behöva bytas efter viss tid, vilket många tror.

Det finns ingen risk att ett bröstimplantat brister på grund av tryckförändringar i samband med flygning, dykning eller andra aktiviteter

Koksaltlösning eller t o m soyaolja har använts, men bygger på missuppfattningen att silicongel skulle vara farligt. Motivet att använda koksalt i bröstimplantat har varit rädsla för silikonfyllningen. Studier har dock visat att det inte finns någon risk med silikonimplantat. Nackdelen med koksaltimplantaten är en ökad risk att helt plötsligt tappa allt sitt innehåll och säcka ihop.

I Sverige föredrar man nästan alltid silikongel fyllning, detta på grund av mjukheten och flexibiliteten av silikon. Silikonimplantat ger bäst utseende har en mer realistisk känsla och rörelse än koksaltsimplantat. Silikongelfyllningen ger även överlägsen känsla vid beröring.

Numera används silikonimplantat med olika fasthet och de lite fastare sorterna har liknats vid geléhallon. Dessa olika sorter har sina olika användningsområden, vilket är individuellt och berättas för dig av din doktor. Ingen typ är ”bättre” än någon annan, utan väljs utifrån dina förutsättningar.

Implantatet kan placeras antingen delvis under pectoralis major-muskeln (submuskulärt) eller framför muskeln och under mjölkkörtlarna (subglandulärt). För- och nackdelar med olika placeringar av implantatet skall diskuteras med plastikkirurgen.

Placeringen beror på din egen bröstvävnad och form och den effekt du hoppas uppnå. På din konsultation med doktorn samtalar ni igenom de olika placeringsalternativen relaterat till dina individuella behov i syfte att göra ett val som passar dig.

Bröstförstoringsoperationen sker oftast i narkos men kan någon gång även utföras i lokalbedövning. Snittet läggs i underkanten av vårtgården eller i vecket under bröstet. I vissa sammanhang kan även snittet läggas i armhålan. Ingen kan i förväg veta hur fina dina ärr blir.

För- och nackdelar med olika ställen att göra incisionen (snittet) på diskuteras med plastikkirurgen innan din operation. De tre vanligaste områdena att lägga snittet i är som nämnts ovan:

Vecket under bröstet (inframammärt).

Vårtgården (periareolärt)

Armhålan (axillärt)

Det vanligaste är i den naturliga veck under bröstet. Detta snitt är vanligen så litet som 5 cm, och de postoperativa ärren döljs av kurvan av bröstet. I allmänhet är snittet under bröstet att föredra eftersom ärrbildning är minimal och det stör inte funktionen av bröstvårtan eller vårtgården. Denna metod säkerställer också att det fortfarande är möjligt att amma och genomföra månatliga kontroller för bröst förändringar.

Alternativt kan implantatet införas genom att göra ett snitt runt vårtgården, den pigmenterade vävnad som omger varje bröstvårta. Detta kan antingen vara i den nedre halvan av vårtgården eller kan vara helt runt den. Ett implantat är oftast införs genom denna metod om en bröstlyft eller mastopexi utförs samtidigt. Huden på vårtgården läker ofta för att dölja ärr mycket bra, eftersom det kan misstas för en naturlig gräns till bröstvårtorna. Nackdelen är att det är förknippat med större svårigheter att amma jämfört med andra incisionsplatser.

Det finns en annan metod där implantatet införs genom ett snitt i armhålan, även om detta är mindre vanligt på grund av risken för vissa ligament som upptar denna plats. Fördelen är att amningen inte påverkas.

En submuskulär placering kan minska risken för att dina implantat kan kännas genom huden, och det kan också minska risken för ärrvävnad förhårdnad runt dina implantat. Submuskulär placering minskar också risken för häng och avlastar tyngden från implantaten. Det gör det också enklare att undersöka dina bröst vid en mammografi. Nackdelar med detta placeringsval kan vara en längre operations- och återhämtningstid.

En subglandulär placering kan göra din förstoringsoperation kortare och reducera din återhämtningsperiod. En möjlig nackdel kan vara att implantatets kanter kan synas tydligare under din hud. En mammografi undersökning kan också vara svårare när dina implantat är placerade subglandulärt.

Saker att tänka på rörande bröstimplantat

Att leva med bröstimplantat

Oavsett om du genomgår förstoring eller en rekonstruktion ska du vara medveten om att en bröstförstoring kanske inte är ett engångsingrepp. Ytterligare besök till plastikkirurgen kommer antagligen att behövas, och ytterligare operation(er) kan behövas under den opererades livstid.

Många av de förändringar som patientens bröst genomgår efter en implantation är oåterkalleliga (kan inte göras ogjorda). Om en patient vid ett senare tillfälle bestämmer sig för att ta ut sitt/sina implantat, kan man bli gropig, rynkig eller få andra kosmetiska förändringar på brösten. Bröstimplantat kan påverka patientens förmåga att producera tillräckligt med mjölk vid amning vilket dock är ytterst sällsynt. Bröstimplantat motverkar inte att patientens bröst börjar hänga efter en graviditet. Rutinmässig mammografi kan vara svårare att genomföra med bröstimplantat, och en patient kan komma att behöva ytterligare undersökningar.

Implantatstorlek

Generellt sett är det så, att ju större kupstorlek som efterfrågas, desto större implantat (mäts i kubikcentimeter eller millimeter) kommer kirurgen att överväga. Plastikkirurgen undersöker också den befintliga vävnaden för att bedöma om det finns tillräckligt för att täcka implantatet på ett naturligt sätt.

Väljer man ett implantat som är för stort för den befintliga vävnaden, kan plastikkirurgen varna för att implantatets kanter kan kännas eller synas efter operationen. Det kan t.o.m. orsaka komplikation under operationen. Dessutom kan för stora bröstimplantat påskynda gravitationens effekt och leda till att bysten börjar hänga eller blir slapp tidigare.

Patienter som funderar på att genomgå en bröstförstoring bör tänka på följande:

 • Bröstförstoring eller rekonstruktion med implantat blir kanske inte den enda bröstoperationen i livet.
 • Du kommer kanske att behöva framtida kirurgi för att ersätta eller ta bort implantatet. Implantat kan gå sönder men vi ger livstidsgaranti på våra implantat.
 • Förändringar som sker med bröstet efter förstoring eller rekonstruktion med implantat är inte reversibla (går inte tillbaks) om du senare i livet beslutar dig för att ta bort implantaten.

Alternativ till bröstförstoring

Bröstplastik är en icke akut operation. Alternativa behandlingar kan vara att inte opereras alls, att använda en yttre protes eller BH inlägg.

Risker med bröstförstoringskirurgi

Varje kirurgisk operation inkluderar en viss grad av risk. Det är viktigt att du förstår riskerna förknippade med bröstförstoring. Vid din konsultation kommer operationens för- och nackdelar att noggrant genomgås.
En persons beslut att låta sig opereras är baserat på en jämförelse mellan riskerna och fördelarna med operationen.

Klinisk data visar att de flesta patienter blir nöjda efter en bröstförstoring.

Vid bröstförstoring är det speciellt viktigt att vara helt rökfri tre veckor innan operationen och tills det är läkt.

Vad händer efter operationen

En så kallad push-up BH eller bygel-BH skall inte användas förrän tidigast 4 veckor efter operationen. Så fort bandaget är borta får man duscha. Stygnen tas efter en vecka eller försvinner själv. Kirurgen informerar dig.

Efter bröstförstoring kommer man att känna tämligen kraftig ömhet och smärta som dock snabbt avtar under första dygnet. Placering av implantaten bakom muskeln gör mycket ondare och man stannar då ofta kvar över natten på kliniken för att kunna fä proffshjälp med smärtstillning.

Man får smärtstillande tabletter med sig hem tillsammans med instruktioner hur de skall tas. Efter operationen skall man ta det lugnt och undvika ansträngningar. Även om man är pigg dagen efter operationen skall man inte räkna med att kunna vara särskilt fysisk genast.

Komplikationer: Komplikationer är ovanliga men förekommer. Efterblödning kan inträffa och får då åtgärdas av din kirurg, ibland under narkos. Infektion är mycket sällsynt, men kan i regel framgångsrikt behandlas med antibiotica.

En besvärande komplikation kan uppstå om den ärrkapsel som efter ett tag alltid bildas runt implantaten krymper och åstadkommer att brösten blir hårda. Detta problem är inte vanligt längre med moderna implantat, och kan avhjälpas. Skulle det inträffa får du hjälp, Det finns även en viss risk för känselförlust av bröstvårtan och delar av bröstet efter operation med bröstimplantat. Dessa problem förekommer oavsett vilken operationsmetod som använts. Känselförlust i bröstvårtan är ovanligt, men om det händer kan den bli bestående. Utseendemässiga problem kan också förekomma. Det vanligaste av dessa problem är att du kan tycka att förstoringen blev otillräcklig. På Göteborg Laser & Estetik vet vi detta och lägger ner stor omsorg på att hjälpa dig välja rätt storlek. Du kan t ex också återkomma för att i lugn och ro prova storleken med klinikens provkuddar.

När implantatet blir större än vad den egna bröstkörteln förmår täcka kommer implantatet att kunna kännas genom huden runt om nertill. Detta syns oftast inte, men kan väcka oro. En annan svårkorrigerad effekt av implantat i tunna böst är att skinnet kan bilda en vågighet som ser onaturlig ut (på engelska kallat rippling).

Mammografi försvåras av implantat i brösten. En kompletterande ultraljudundersökning rekommenderas därför alltid i samband med mammografi. Om detta görs kan man anse att brösten undersökts tillräckligt noggrannt.

Ärren kan synas efteråt. Vanligen blir hudärren mycket fina, men man kan ha otur med detta. Ärren i vårtgården blir nästan alltid tunna och fina, men kan synas som ett vitt streck i det mörkare omgivande skinnet. Sådana ärr kan man tatuera med pigment så att de knappast syns. Om ärren som lagts i armhålan skulle bli fula eller synliga har man dock fått bekymmer, eftersom man endast kan ersätta ett ärr med ett annat och problemen kan bestå. Därför lägger man vid vår klinik nästan aldrig ärren här. Det är inte sant att man kan ta bort ärr t ex med laser.