Hälsoundersökning

En hälsoundersökning är en viktig investering i din hälsa och ett enkelt sätt att identifiera riskfaktorer och andra behandlingsbara sjukdomar. Att upptäcka hälsoproblem och sjukdomar i ett tidigt skede resulterar i att behandlingar kan påbörjas innan tillståndet förvärras. Hälsokontroller är särskilt viktiga om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du lever ett osunt liv.

Vi på Göteborg Laser & Estetik utför hälsoundersökningar till såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag. Hälsoundersökningen utförs alltid av en specialistläkare och legitimerad sjuksköterska för att du som kund ska få högkvalitativ vård och känna dig trygg med att genomgå en hälsoundersökning hos oss.

Undersökningen omfattar ett besök hos oss där du får fylla i ett skattningsformulär (IPSS) samt samtala om dina prostatabesvär. Därefter utförs följande undersökningar:

 • Prostataundersökning
 • Urinflödesmätning
 • Ultraljud av prostatan
 • Ultraljud av blåsan
 • Blodprov
 • Ämnesomsättning: TSH, T4
 • Järn, S-Folat, B-12

B) Urinprov (kontroll av 11 parametrar)
C) Avföringsprov: F-Hb
D) Längd, vikt, midjemått, BMI
E) Syntest vid behov – Hörselgången kontroll
F) EKG, blodtryck, lungfunktionstest/PEF 15 minuter för provtagning dprov: S-PSA

Läkarundersökning

 • Hjärtat: blåsljud, klafftsjukdom, flimmer, extraslag, andra hjärtrubbningar?
 • Lungor: sjukliga andningsljud, astma, KOL?
 • Blodtryck: Högt, lågt?
 • Buken: buksmärta, lever- mjälteförstoring, förhårdnader, tumörer, bråck?
 • Rektum: polyper, hemorrojder, förstorad prostata/cancer misstanke?
 • Nerver: reflexer och neurologisk status normala?
 • Lymfkörtlar: förstorade?
 • Sköldkörtel: förstorad? tumör?
 • Mun och svalg: allt normalt?
 • Öron: allt normalt?
 • Ögon: vidgade kärl, infektion i ögonbotten?
 • Hudkostym: hudtumörer? Malignt melanom misstanke?
 • Ryggrad/leder: allt normalt, rörelsedefekt?

Pris: 3,900kr

Hälsoundersökning premium

Hälsoundersökning standard inklusive:

 • Ultraljud buk
 • Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
 • Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).

Pris:  7,900kr Män / 6,500kr Kvinnor

Hälsoundersökning Exclusive

Hälsoundersökning standard inklusive:

 • Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
 • Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).
 • Helkropp magnetkamera RTG (hjärna + buk)

Pris: 16,900kr