Vaccinationslista/Priser/Info

 

GÖTEBORG LASER ESTETIK

 • Hep A Vuxen
 • Havrix : Pris 450 kr
 • Twinrix : Pris 570 kr
 • Info: Hepatit A orsakas av ett virus som främst sprids i avloppsförorenat vatten men kan även smitta från person till person eller via livsmedel som kontaminerats av en smittad person eller bevattnats med förorenat vatten. Det förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien. Fler än 80 % av vuxna som får hepatit A får symptom. De flesta barn under 7 års ålder är i princip symptomfria genom sjukdomen.

 

 • Hep A Junior
 • Havrix Jr : Pris 380 kr
 • Twinrix Jr : Pris 450 kr
 • Info: Hepatit A orsakas av ett virus som främst sprids i avloppsförorenat vatten men kan även smitta från person till person eller via livsmedel som kontaminerats av en smittad person eller bevattnats med förorenat vatten. Det förekommer allmänt i länder med dålig dricksvattenhygien. Fler än 80 % av vuxna som får hepatit A får symptom. De flesta barn under 7 års ålder är i princip symptomfria genom sjukdomen.

 

 • Hep B Vuxen
 • Engerix : Pris 390 kr
 • Twinrix : Pris 580 kr
 • Info: Hepatit B är en virussjukdom som drabbar levern och orsakar en inflammation. Det ger symtom som feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet. Man kan också utveckla de typiska tecknen på leverinflammation med gulaktig hud och ögonvitor. En del smittade upplever dock inga av dessa symtom i den akuta fasen av sjukdomen. Ca 5-10 % av de som har smittats utvecklar en kronisk form av sjukdomen, och av dessa utvecklar ytterligare ca en fjärdedel skrumplever eller levercancer. Risken att drabbas av kronisk hepatit B är större ju yngre personen är vid smittotillfället. Inkubationstiden för hepatit B, d.v.s tiden från smitta till sjukdom, är relativt lång – ca 1-2 månader.
 • Viruset kan överföras från både de som är akut sjuka och kroniska bärare. Smitta sker via blod eller kroppsvätskor, t.ex. genom blodtransfusion, oskyddat sex, sprutkanyler, piercing, tatueringar eller akupunktur.

 

 • Hepatit B Junior
 • Engerix Jr : Pris 350 kr
 • Twinrix Jr : Pris 450 kr
 • Info: Hepatit B är en virussjukdom som drabbar levern och orsakar en inflammation. Det ger symtom som feber, illamående, ledvärk och aptitlöshet. Man kan också utveckla de typiska tecknen på leverinflammation med gulaktig hud och ögonvitor. En del smittade upplever dock inga av dessa symtom i den akuta fasen av sjukdomen. Ca 5-10 % av de som har smittats utvecklar en kronisk form av sjukdomen, och av dessa utvecklar ytterligare ca en fjärdedel skrumplever eller levercancer. Risken att drabbas av kronisk hepatit B är större ju yngre personen är vid smittotillfället. Inkubationstiden för hepatit B, d.v.s tiden från smitta till sjukdom, är relativt lång – ca 1-2 månader.
 • Viruset kan överföras från både de som är akut sjuka och kroniska bärare. Smitta sker via blod eller kroppsvätskor, t.ex. genom blodtransfusion, oskyddat sex, sprutkanyler, piercing, tatueringar eller akupunktur.

 

 • Stelkramp, Difteri & Kikhosta
 • Boostrix : Pris 500 kr
 • Info: Stelkramp orsakas av en sporbildande bakterie, Clostridium tetani, som finns normalt i tarmen hos många djur och förekommer i jord. Bakterier som bildar sporer har en ökad förmåga att överleva trots ogynnsamma förhållanden. Särskilt i gödslad jord kan mängden bakterier vara stor. Bakterien kan nå blodbanan via små sår som kan uppstå vid exempelvis trädgårdsarbete. Nervgift som bildas av bakterien, så kallade toxiner, kan då orsaka sjukdom.

 

 • Humant Papillomvirus (HPV)
 • Gardasil 9 : Pris 2199 kr
 • Info: Det finns över hundra olika typer av HPV, humant papillomvirus. Vissa typer kan orsaka vårtor i underlivet, så kallad kondylom. Några typer av HPV kan ge cellförändringar som kan leda till cancer, framför allt i underlivet men även i mun- och analregionen. De typer som orsakar cancer brukar inte ge vårtor. De två HPV-typer som orsakar flest fall av cancer är nummer 16 och 18. Det kan ta lång tid från infektion till cellförändringar som sedan i vissa fall övergår till cancer. Ibland dröjer det flera årtionden.
 • HPV smittar via hud- och slemhinnekontakt. Det är den vanligaste sexuellt överförda sjukdomen i Sverige. De flesta som är sexuellt aktiva har eller har haft en HPV-infektion. Genom att vaccinera sig kan man skydda sig mot vissa HPV-typer som orsakar cancer, men det ger även skydd mot kondylom. Kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologiska cellprovskontroller för att upptäcka eventuella cellförändringar orsakade av HPV.

 

 • Fästingvaccin (TBE) Vuxen
 • FSME : Pris 390 kr
 • Encepur : Pris 390 kr
 • Info: TBE-viruset kan överföras från smittade fästingar till människor när fästingarna biter sig fast. Viruset finns i fästingens saliv. Det finns ingen botande behandling mot TBE och cirka en tredjedel av de vuxna som insjuknar får en spridning av sjukdomen till hjärna eller hjärnhinnor vilket kan ge bestående men eller långvariga besvär med till exempel minne, koncentration och balans eller problem med huvudvärk och finmotorik eller koordination. Många beskriver också en besvärande trötthet. Några få har också avlidit av sjukdomen i Sverige. TBE-fallen har ökat i Sverige under de senaste åren och smittan sprider sig också till nya områden. Därför är det viktigt att skydda sig mot TBE genom vaccination, särskilt om man vistas mycket ute i naturen eller har husdjur.

 

 

 

 • Fästingvaccin (TBE) Junior
 • FSME Jr : Pris 350 kr
 • Encepur Jr : Pris 350 kr
 • Info: TBE-viruset kan överföras från smittade fästingar till människor när fästingarna biter sig fast. Viruset finns i fästingens saliv. Det finns ingen botande behandling mot TBE och cirka en tredjedel av de vuxna som insjuknar får en spridning av sjukdomen till hjärna eller hjärnhinnor vilket kan ge bestående men eller långvariga besvär med till exempel minne, koncentration och balans eller problem med huvudvärk och finmotorik eller koordination. Många beskriver också en besvärande trötthet. Några få har också avlidit av sjukdomen i Sverige. TBE-fallen har ökat i Sverige under de senaste åren och smittan sprider sig också till nya områden. Därför är det viktigt att skydda sig mot TBE genom vaccination, särskilt om man vistas mycket ute i naturen eller har husdjur.

 

 • Vattkoppsvaccination Vuxen
 • Varivax : Pris 710 kr
 • Info: Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoster. Det är en mycket smittsam sjukdom och smittan är luftburen. Man kan smitta några dagar innan utslagen kommit och det är därför svårt att undvika att föra smittan vidare.

 

 

 • Vattkoppsvaccination Junior
 • Varivax : Pris 700 kr
 • Info: Vattkoppor orsakas av viruset varicella zoster. Det är en mycket smittsam sjukdom och smittan är luftburen. Man kan smitta några dagar innan utslagen kommit och det är därför svårt att undvika att föra smittan vidare.

 

 

 • Pneumokockvaccination
 • Prevenar 13 : Pris 810 kr
 • Pneumovax : Pris 400 kr
 • Info: Pneumokocker är den vanligaste orsaken till bakteriella luftvägsinfektioner och förekommer över hela världen. Det finns idag ett 90-tal olika kända typer av pneumokocker och pneumokockbakterierna sprids genom nysningar, hosta eller nära kontakt. De är vanligt förekommande och exempelvis bär ungefär hälften av alla barn i förskola pneumokocker. Det finns idag beprövade pneumokockvaccin mot de vanligast förekommande pneumokockbakterierna.
 • Pneumokocker är alltså bakterier som kan förekomma i näsa och svalg hos både barn och vuxna utan att ge några symtom. Ibland kan bakterierna dock få fäste i nedre luftvägar eller spridas till andra organ och de kan då orsaka bland annat blodförgiftning (sepsis) och/eller hjärnhinneinflammation. Det kan ske om luftvägarna är tillfälligt påverkade och sköra på grund av annan samtidig sjukdom som till exempel influensa, om man går på immunnedsättande medicinering eller har nedsatt immunförsvar relaterat till ålder eller annan sjukdom. Ca 1,5-2 miljoner människor dör varje år av pneumokockinfektioner i världen.

 

 

 • Bältros
 • Shingrix : Pris 2200 kr
 • Info: Sjukdomen bältros får du om det virus du bär på efter att ha haft vattkoppor återaktiveras. Nästan alla som vuxit upp i Sverige har haft vattkoppor och så många som 1 av 4 drabbas någon gång i livet av den mycket obehaglig sjukdomen Bältros. Glädjande nog finns numera ett beprövat och effektivt Bältrosvaccin.
 • Bältrossjukdomen orsakas alltså inte av en ny infektion eller av att du kommer i kontakt med någon som är sjuk i bältros. Det är istället en infektion i din egna kropp som vaknar till liv. Detta gäller alltså alla som har haft vattkoppor. Vattkoppor i sig är oftast inte en allvarlig sjukdom, men efter att ha haft vattkoppor ligger detta virus kvar i din kropp för resten av livet. Vattkoppsviruset ligger vilande i dina nervrötter och hålls i kontroll av ditt immunförsvar. Med stigande ålder försvagas ditt immunförsva och viruset kan då återaktiveras. Viruset vandrar då ut längs nerverna till huden och orsakar där mycket obehagliga, vätskefyllda, kliande och smärtsamma blåsor och du har då fått bältros. Viktigt att känna till är att om du har bältros, så kan du smitta andra i din närhet som inte har haft vattkoppor. De får då vattkoppor och riskerar därefter att senare få bältros. Däremot kan du inte smittas av bältros av någon som har vattkoppor.

 

 • Mässling, Påssjuka & Röda hund (MPR)
 • MMRVAXPRO : Pris 420 kr
 • Info: Mässling är en mycket smittsam virussjukdom med hög feber, torrhosta, ögonirritation och utslag. Komplikationer som öroninflammation, lunginflammation och hjärnhinneinflammation kan förekomma. Det sistnämnda är en ovanlig men allvarlig komplikation. Viruset smittar via luften vid till exempel hosta eller nysningar. Då många i Sverige är vaccinerade är risken att smittas relativt liten, men den kan vara större vid utlandsresor.
 • Påssjuka är en virussjukdom som i vissa fall kan få ett komplicerat förlopp med hjärnhinneinflammation. Pojkar som insjuknar efter puberteten kan få testikelinflammation. Det finns en liten risk för sterilitet för pojkar efter sjukdom med testikelinflammation. Symtomen är feber, huvudvärk, illamående och kräkning samt svullnad vid underkäken. Smittan är luftburen.
 • Röda Hund är en virussjukdom som kan ge fosterskador om man insjuknar under graviditet. Smittan är luftburen. Symtom på sjukdomen är snuva, feber, ledvärk, svullna lymfkörtlar och hudutslag.

 

 

 • Vaccinationsstatus / Vaccinationskonsultation med Läkare 349 Kr
 • Info: Har du dålig koll på vilka vacciner du tagit eller behöver ta? Då är detta för dig som vill ha en överblick över dina vaccinationer samt vad som rekommenderas till vilka åldrar.
 • Detta passar även utmärkt för dig som skall resa utomlands och behöver mer information om hur du kan både skydda dig på bästa sätt samt vad landet i fråga kräver för eventuell inresa.

 

Hälsoundersökning

En hälsoundersökning är en viktig investering i din hälsa och ett enkelt sätt att identifiera riskfaktorer och andra behandlingsbara sjukdomar. Att upptäcka hälsoproblem och sjukdomar i ett tidigt skede resulterar i att behandlingar kan påbörjas innan tillståndet förvärras. Hälsokontroller är särskilt viktiga om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du lever ett osunt liv.

Vi på Göteborg Laser & Estetik utför hälsoundersökningar till såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag. Hälsoundersökningen utförs alltid av en specialistläkare och legitimerad sjuksköterska för att du som kund ska få högkvalitativ vård och känna dig trygg med att genomgå en hälsoundersökning hos oss.

Undersökningen omfattar ett besök hos oss där du får fylla i ett skattningsformulär (IPSS) samt samtala om dina prostatabesvär. Därefter utförs följande undersökningar:

 • Prostataundersökning
 • Urinflödesmätning
 • Ultraljud av prostatan
 • Ultraljud av blåsan
 • Blodprov
 • Ämnesomsättning: TSH, T4
 • Järn, S-Folat, B-12

B) Urinprov (kontroll av 11 parametrar)
C) Avföringsprov: F-Hb
D) Längd, vikt, midjemått, BMI
E) Syntest vid behov – Hörselgången kontroll
F) EKG, blodtryck, lungfunktionstest/PEF 15 minuter för provtagning dprov: S-PSA

Göteborg Laser & Estetik : Acneärr, Pigmentfläckar, födelsemärken, fettsugning, Ärrbehandling, Laserbehandling, PRP ansikte

Läkarundersökning

 • Hjärtat: blåsljud, klafftsjukdom, flimmer, extraslag, andra hjärtrubbningar?
 • Lungor: sjukliga andningsljud, astma, KOL?
 • Blodtryck: Högt, lågt?
 • Buken: buksmärta, lever- mjälteförstoring, förhårdnader, tumörer, bråck?
 • Rektum: polyper, hemorrojder, förstorad prostata/cancer misstanke?
 • Nerver: reflexer och neurologisk status normala?
 • Lymfkörtlar: förstorade?
 • Sköldkörtel: förstorad? tumör?
 • Mun och svalg: allt normalt?
 • Öron: allt normalt?
 • Ögon: vidgade kärl, infektion i ögonbotten?
 • Hudkostym: hudtumörer? Malignt melanom misstanke?
 • Ryggrad/leder: allt normalt, rörelsedefekt?

Pris: 3,900kr

Hälsoundersökning premium

Hälsoundersökning standard inklusive:

 • Ultraljud buk
 • Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
 • Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).

Pris:  7,900kr Män / 6,500kr Kvinnor

Hälsoundersökning Exclusive

Hälsoundersökning standard inklusive:

 • Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
 • Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).
 • Helkropp magnetkamera RTG (hjärna + buk)

Pris: 16,900kr