Hälsoundersökning

En hälsoundersökning är en viktig investering i din hälsa och ett enkelt sätt att identifiera riskfaktorer och andra behandlingsbara sjukdomar. Att upptäcka hälsoproblem och sjukdomar i ett tidigt skede resulterar i att behandlingar kan påbörjas innan tillståndet förvärras. Hälsokontroller är särskilt viktiga om det finns ärftliga sjukdomar i familjen eller om du lever ett osunt liv.

Vi på Göteborg Laser & Estetik utför hälsoundersökningar till såväl privatpersoner som företag och försäkringsbolag. Hälsoundersökningen utförs alltid av en specialistläkare och legitimerad sjuksköterska för att du som kund ska få högkvalitativ vård och känna dig trygg med att genomgå en hälsoundersökning hos oss.

Undersökningen omfattar ett besök hos oss där du får fylla i ett skattningsformulär (IPSS) samt samtala om dina prostatabesvär. Därefter utförs följande undersökningar:

 • Prostataundersökning
 • Urinflödesmätning
 • Ultraljud av prostatan
 • Ultraljud av blåsan
 • Blodprov
 • Ämnesomsättning: TSH, T4
 • Järn, S-Folat, B-12

B) Urinprov (kontroll av 11 parametrar)
C) Avföringsprov: F-Hb
D) Längd, vikt, midjemått, BMI
E) Syntest vid behov – Hörselgången kontroll
F) EKG, blodtryck, lungfunktionstest/PEF 15 minuter för provtagning dprov: S-PSA

 

Läkarundersökning

 • Hjärtat: blåsljud, klafftsjukdom, flimmer, extraslag, andra hjärtrubbningar?
 • Lungor: sjukliga andningsljud, astma, KOL?
 • Blodtryck: Högt, lågt?
 • Buken: buksmärta, lever- mjälteförstoring, förhårdnader, tumörer, bråck?
 • Rektum: polyper, hemorrojder, förstorad prostata/cancer misstanke?
 • Nerver: reflexer och neurologisk status normala?
 • Lymfkörtlar: förstorade?
 • Sköldkörtel: förstorad? tumör?
 • Mun och svalg: allt normalt?
 • Öron: allt normalt?
 • Ögon: vidgade kärl, infektion i ögonbotten?
 • Hudkostym: hudtumörer? Malignt melanom misstanke?
 • Ryggrad/leder: allt normalt, rörelsedefekt?

Pris: 3,900kr

 

Hälsoundersökning premium

Hälsoundersökning standard inklusive:

 • Ultraljud buk
 • Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
 • Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).

Pris:  7,900kr Män / 6,500kr Kvinnor

 

Hälsoundersökning Exclusive

Hälsoundersökning standard inklusive:

 • Ultraljud halspulsådern/bukpulsåder
 • Ultraljud prostata/urinblåsa samt datoriseras urinflödesmätning (för män över 50 år).
 • Helkropp magnetkamera RTG (hjärna + buk)

Pris: 16,900kr

PCR-test med reseintyg / Antigentest med friskhetsintyg

Om testet

Ett PCR-test påvisar förekomst av virus i slemhinnan och är det mest säkra sättet att bedöma om det finns en aktiv virusinfektion. Testet kan dock ej skilja på smittsamt och icke smittsamt virus i slemhinnan och kan således vara positivt från 2 dagar före symptomdebut upp till ca 3 veckor efter en utläkt infektion. Är testet positivt kan du inte resa enligt reglerna.

En provtagningspinne med bomullstopp tages och införes längst bak i näsan till bakre svalgväggen. Där roteras pinnen i ca tio sekunder emot slemhinnan. Provet skickas sedan krypterat till vår samarbetspartners ackrediterade säkerhetslaboratorium och analyseras. Ni får svar dagen efter. Intyget är signerat av vår legitimerade läkare och försett med en QR-kod så att det kan verifieras online i hela världen. Intyget är mycket svårt att förfalska.

Provsvar

Provet analyseras och reseintyget svaras ut dagen efter testning före kl 24.00 (dvs. innan midnatt dagen efter testning). Svaret kommer till din mail även på helgen, dock kan du inte skriva ut intyget i våra mottagningar på helgen.

Resultat

Resultatet kan vara Negativt, Positivt eller Icke analyserbart. Prevalensen av icke analyserbara svar hos oss är mindre än 0,4%. Om detta sker kör laboratoriet om analysen utan kostnad samma kväll. Om även omkörningen är icke analyserbar och det leder till att ett nytt prov behöver tagas är även det kostnadsfritt, men vi svarar ej för merkostnader som uppkommer i en sådan situation.

Göteborg Laser Estetik

Kontakta oss

  Göteborg Laser & Estetik : Acneärr, Pigmentfläckar, födelsemärken, fettsugning, Ärrbehandling, Laserbehandling, PRP ansikte