Hud & hår Leverfläckar (Födelsemärken)

En leverfläck (naevus) är ett litet område av huden som är extra pigmenterad och därför syns som en mörk prick eller fläck.

Alla vuxna har leverfläckar. De första börjar synas under första levnadsåren, och sedan uppkommer fler och fler under uppväxtåren fram till ungefär 30-årsåldern. Leverfläckar kan ha många olika utseenden.

Många människor har svårt att skilja mellan leverfläckar (naevus) och övriga hudförändringar såsom tex fibrom, hudflikar, hudvårtor, spider-naevus  mm. Det är därför viktigt att ALLA hudförändringar bedöms av läkare, innan man bestämmer sig för att låta behandla dessa.

Göteborg Laser & Estetik : Acneärr, Pigmentfläckar, födelsemärken, fettsugning, Ärrbehandling, Laserbehandling, PRP ansikte

Bedömning av hudförändringar

Hos Laser & Estetik gäller följande policy för alla slags hudförändringar:

  1. Patienten måste träffa en legitimerad läkare som inleder undersökningen med att efterhöra patientens medicinska historia.  På detta vis får läkaren en uppfattning om det föreligger ärftlighet för tumörsjukdomar, hur länge patienten har haft hudförändringen, om hudförändringen ändrat karaktär med tiden mm.
  2. Läkaren undersöker därefter hudförändringen visuellt och bedömer bland annat dess färg, form, avgränsning mm.
  3. Först därefter fattas beslut om vilken typ av behandling som skall erbjudas.

I tillägg till ovanstående policy så gäller följande för leverfläckar (naevus):

1.  Patienten måste alltid ha uppvisat sina leverfläckar för en hudläkare / distriktsläkare innan patienten eventuellt behandlas hos  Göteborg Laser & Estetik.

2. Göteborg Laser & Estetik kan komma att kräva att patienten uppvisar en aktuell journalkopia (helst inte äldre än 4 månader) som visar att patienten har visat upp och fått bedömt sina hudförändringar/leverfläckar på adekvat vis hos sin ordinarie distriktsläkare eller hudläkare.

Pris från: 1 250 kr

Behandlingstid
30 minuter

Borttagning av 1 leverfläck/födelsemärke
1 250 SEK

Pris för varje extra leverfläck/födelsemärke
650 SEK

Behandling av hudförändringar

Hudförändringar kan tas bort kirurgiskt eller med laser.
Vilken behandling man väljer beror på flera faktorer såsom:

  • Vilken typ av hudförändring det gäller
  • Var på kroppen hudförändringen sitter
  • Patientens egna önskemål

Fördelen med laser är att hudförändringarna behandlas snabbt, effektivt och lindrigt. Laserljuset förstör selektivt hudförändringen och aktiverar kroppens immunförsvar. Läkningstiden samt estetiken blir alltid bättre med lasermetoden.

Det räcker ofta med en behandling för att ta bort fläckarna/hudförändringarna, men i vissa fall kan behandlingen behöva upprepas.  Bedövning brukar inte behövas.

Bor du långt ifrån en klinik?

Telefonkonsultation

Bor du långt ifrån Göteborg och därmed har svårigheter att komma till en läkarkonsultation så går det bra att sända fotografier tillsammans med kontaktuppgifter och en beskrivning av dina önskemål. Vi kontaktar dig för en telefonkonsultation så snart bilderna anlänt till kliniken. Du hittar vår mail formulär på hemsidan under kontakta oss.

Paketlösningar med transport och övernattning

Laser & Estetik erbjuder även paketlösningar med transport och hotellövernattning i samband med operationsvistelsen. Kontakta din klinik för mer information.

Praktisk information

Återbesök och uppföljning

Återbesök och uppföljning ingår självklart i operationskostnaden. Patienten får en återbesökstid av oss, men kan även själv kontakta oss för bokning när det passar. Om det skulle vara nödvändigt får patienten självklart komma in på flera återbesök utan någon extra kostnad.

Betalning

Operationskostnaden skall vara inbetald senast 7 dagar innan operationsdagen, vi ger inte ut faktura för efterskottsbetalning. Vi erbjuder finansiering av operationer och behandlingar. Kontakta din klinik för mer specifik information om betalning.

Bokning

Kontakta din klinik för bokning.

031 13 66 60