Bröst Bröstlyft

Kvinnor upplever oftast bröst som fallit ned och blivit “hängiga”som estetiskt störande. Ibland kan de även orsaka svårigheter att hitta passande kläder och hindra en i ens dagliga livet.

Bröstlyftsoperationen kan lösa dessa problem. Bröstlyft är en behandling som utförs för att minska hängbröst, vare sig detta är ett naturligt tillstånd eller ett resultat av amning, viktreduktion eller ålder.

Vid en bröstlyftsoperation avlägsnas överflödig hud för att höja och omskapa brösten till finare och fastare form. Samtidigt brukar vårtgårdens storlek reduceras och den flyttas uppåt. Beroende på om patienten är nöjd med existerande volym i bröstet eller kan tänka sig att öka volymen av bröstet i form av en protes så kan det vara ett alternativ. Vi på Göteborg Laser & Estetik använder oss av laserteknik vid bröstoperationer, det gör att du som patient får ett mycket snyggare och mindre synligt ärr som blöder mindre.

Efteråt blir det lättare att bära upp kläder och du kan komma att känna dig mera nöjd med ditt utseende.

Innan du sätts upp på ett bröstlyft måste du komma till en konsultation hos en av våra specialister i estetisk kirurgi för att få grundlig information inför en eventuell operation. För- och nackdelar med olika typer av bröstlyft kommer att diskuteras med dig vid din konsultation.

Göteborg Laser & Estetik : Acneärr, Pigmentfläckar, födelsemärken, fettsugning, Ärrbehandling, Laserbehandling, PRP ansikte

Den som har något eller några av nedanstående problem kan ha nytta av bröstlyft:

  • Bröst som pendlar och med vårta och vårtgård pekande neråt
  • Bröst som saknar volym och stabilitet
  • Hudirritation under brösten
  • Missnöje med bröstens utseende

Bröstlyft kan ske vid vilken ålder som helst efter det att brösten är färdigutvecklade vid omkring 20-års åldern. Man bör dock inte göra bröstlyft då man planerar att omedelbart skaffa barn.

Det är bättre att vänta eftersom brösten förändrar sin form i samband med amning. Med tiden förändras bröstens utseende och form – detta i och med många saker, exempelvis amning, viktnedgång, graviditet och liknande. Ett bröstlyft kan åter göra brösten fastare och ge dem ett ungdomligt utseende.

Pris från: 30.000 SEK

eller delbetala 1.706 SEK /månaden

Operationstid
1 timme

Tid på kliniken
4-6 timmar

Operation
Under narkos

Tillbaka på jobbet
1-2 veckor

Bröstlyft
Från 30.000 SEK

Bröstlyft – vid tidigare bröstförstoring
Från 40.000 SEK

Bröstlyft och uttag av implantat
Från 55.000 SEK

Bröstförminskning och lyft
Från 50.000 SEK

Bröstförstoring och lyft
Från 58.000 SEK

Vilka skall inte opereras ?

Bröstlyft skall inte utföras på kvinnor som har obehandlad bröstcancer eller förstadier till bröstcancer, aktiv infektion i kroppen, graviditet eller är under pågående amning.

Individer med nedsatt immunförsvar(pågående cellgiftsbehandling eller annan medicin som sätter ned immunförsvaret).

Patient som har tillstånd som påverkar blodkoaguleringen, sårläkning, eller har nedsatt blodtillförsel till brösten efter tidigare kirurgi eller strålbehandling kan ha ökad risk för komplikationer och därmed ökad risk att få otillfredsställande resultat.
Vid bröstlyft är det speciellt viktigt att vara helt rökfri sex veckor innan operationen och tills det är läkt.

Patienten skall ha fyllt minst 18 år så att tillväxten är avslutad.
I vissa fall kan man kombinera ett bröstlyft och bröstförminskning med andra kroppskirurgiska ingrepp. Sådana frågor pratar vi igenom vid den första kostnadsfria konsultationen.

Inför operationen

Första gången du besöker oss får du träffa en erfaren informationssköterska som lyssnar på dina önskemål, går igenom operationen och svarar på dina frågor.

Du får bland annat information om själva ingreppet och vad du kan förvänta dig, vad det kostar och hur lång väntetid det är. Du får också fylla i ett frågeformulär om ditt hälsotillstånd, eventuella tidigare sjukdomar och operationer. Vi pratar också om dina förväntningar. Det här första besöket är alltid kostnadsfritt.

Om du väljer att gå vidare bokar vi en operationstid och en tid för konsultation hos en av våra plastikkirurger.

Konsultationen är viktig. Vi går noggrant igenom ditt hälsotillstånd och de eventuella läkemedel du tar. Det ger tillfälle att utförligt prata om alla aspekter av operationen. Du får prova ett antal olika typer och modeller av implantat tillsammans med din plastikkirurg. Slutmålet är att resultatet helt överensstämmer med dina förväntningar.

Det är bra om du förberett dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. För att operationen skall bli så bra som möjlig bör du ligga på ett BMI (body mass index) under 30.

Rökning försämrar syretillförseln till vävnaden och fördröjer i sin tur sårläkningsprocessen. Det ökar även risken för komplikationer och du skall därför vara rökfri 6 veckor före operationen och tills operationssåret är läkt.

Vi finns alltid till hands och svarar på dina frågor.

Operation

På operationsdagen träffar du din kirurg. Han/Hon fotograferar operationsområdet om detta inte är gjort i samband med konsultationen.

Ingreppet sker i lokalbedövning i kombination med ett lugnande medel. Operationen tar ca 1-5 timmar beroende på vilken eller vilka kroppsdelar du vill operera. Du går hem samma dag.

Så går det till

Vill du boka en tid för operation så kan du göra det efter konsultationen. Ibland vill man fundera över saken för att sedan ringa och boka en tid. När du har bestämt dig och bokat en operationstid så kommer du att få informationsmaterial av oss. Där finns fulltäckande information och instruktioner kring ingreppet och vad man bör tänka på inför, under samt efter klinikvistelsen.

Inför operation

På operationsdagen träffar du din kirurg, som ritar på dig. Du har möjlighet att ställa ytterligare frågor om det skulle behövas. Du kommer att fotograferas.

Längden på operationen beror på vilket ingrepp som görs samt dess omfattning. Inför operationen kommer du att få smärtlindring i förebyggande syfte och även lite lugnande medicin. Ingreppet sker sedan väsentligen smärtfritt antingen i lokalbedövning eller narkos.

Efter operation

Om ingreppet utförs i lokalbedövning så kommer du att kunna stå på egna ben och åka hem, dock inte köra egen bil. Skulle du behöva vila ytterligare på kliniken så finns självklart den möjligheten.

Om ingreppet utförs i narkos så kommer du att få vila i ett av våra uppvakningsrum. Våra medarbetare kommer att ta väl hand om dig så att du känner dig trygg hos oss. Viktigt att tänka på är att du själv inte får köra bil hem efter ingreppet.

Efter operation

I regel är receptfria läkemedel som Panodil och Ipren tillräckliga som smärtlindring när du kommit hem.

Innan hemgång får du ett återbesökskort med telefonnummer till kliniken och till den plastikkirurg som har genomfört operationen så att du kan nå oss dygnet runt.

En av våra sköterskor kommer att ringa och höra hur du mår 1-2 dagar efter hemkomsten.

Efter ungefär 2 veckor kommer du tillbaka för en postoperativ kontroll. Efter en vecka kan de flesta börja arbeta och efter 3-6 veckor kan du börja träna. Innan dess rekommenderar vi lugna promenader.

Det är normalt att operationsområdena kan vara svullna under en lång tid och det kan i vissa fall ta 2-3 månader innan all svullnad lagt sig. Blåmärken i huden är också vanligt och ofarligt men tar några veckor innan de bleknar av. För att minska svullnad så skall du efter operationen ha kompressionsgördel på de områden som opererats, första tiden dygnet runt i ca 4 veckor och därefter ytterligare några veckor dagtid. Kompressionsbehandlingen bidrar också till att få ett bra resultat. Trots förfinad teknik vid fettsugning så kan det uppstå ojämnheter och gropighet i huden och detta måste man vara medveten om. Innan operationen skall du tillsammans med din kirurg noga ha gått igenom förväntningar och realistiskt resultat.

Bor du långt ifrån en klinik?

Telefonkonsultation

Bor du långt ifrån Göteborg och därmed har svårigheter att komma till en läkarkonsultation så går det bra att sända fotografier tillsammans med kontaktuppgifter och en beskrivning av dina önskemål. Vi kontaktar dig för en telefonkonsultation så snart bilderna anlänt till kliniken. Du hittar vår mail formulär på hemsidan under kontakta oss.

Paketlösningar med transport och övernattning

Laser & Estetik erbjuder även paketlösningar med transport och hotellövernattning i samband med operationsvistelsen. Kontakta din klinik för mer information.

Praktisk information

Återbesök och uppföljning

Återbesök och uppföljning ingår självklart i operationskostnaden. Patienten får en återbesökstid av oss, men kan även själv kontakta oss för bokning när det passar. Om det skulle vara nödvändigt får patienten självklart komma in på flera återbesök utan någon extra kostnad.

Betalning

Operationskostnaden skall vara inbetald senast 7 dagar innan operationsdagen, vi ger inte ut faktura för efterskottsbetalning. Vi erbjuder finansiering av operationer och behandlingar. Kontakta din klinik för mer specifik information om betalning.

Bokning

Kontakta din klinik för bokning.

Avbokningsregler

Du har naturligtvis alltid möjlighet att avboka/omboka din tid, men detta måste ske senast 21 dagar innan avtalad operationstid, det gäller även vid preliminärbokningar. Se vår avbokningspolicy nedan.

  • Vid avbokning/ombokning senare än 20 dagar innan avtalad operationstid debiteras 15% av operationssumman.
  • Vid avbokning/ombokning senare än 14 dagar innan avtalad operationstid debiteras 30% av operationssumman.
  • Vid utebliven operationstid (ej avbokning/ombokning) debiteras 50% av operationssumman.
  • Vid avbokning av medicinska skäl sker ingen debitering, dock krävs ett giltigt läkarintyg.