Kvinnor upplever oftast bröst som fallit ned och blivit “hängiga”som estetiskt störande. Ibland kan de även orsaka svårigheter att hitta passande kläder och hindra en i ens dagliga leverne. Bröstlyftsoperationen kan lösa dessa problem. Bröstlyft är en behandling som utförs för att minska hängbröst, vare sig detta är ett naturligt tillstånd eller ett resultat av amning, viktreduktion eller ålder.

Vid en bröstlyftsoperation avlägsnas överflödig hud för att höja och omskapa brösten till finare och fastare form. Samtidigt brukar vårtgårdens storlek reduceras och den flyttas uppåt. Beroende på om patienten är nöjd med existerande volym i bröstet eller kan tänka sig att öka volymen av bröstet i form av en protes så kan det vara ett alternativ.

Efteråt blir det lättare att bära upp kläder och du kan komma att känna dig mera nöjd med ditt utseende.

Innan du sätts upp på ett bröstlyft måste du komma till en konsultation hos en av våra specialister i estetisk kirurgi för att få grundlig information inför en eventuell operation.  För- och nackdelar med olika typer av bröstlyft kommer att diskuteras med dig vid din konsultation.

Den som har något eller några av nedanstående problem kan ha nytta av bröstlyft:

Bröst som pendlar och med vårta och vårtgård pekande neråt

Bröst som saknar volym och stabilitet

Hudirritation under brösten

Missnöje med bröstens utseende

Bröstlyft kan ske vid vilken ålder som helst efter det att brösten är färdigutvecklade vid omkring 20-årsåldern. Man bör dock inte göra bröstlyft då man planerar att omedelbart skaffa barn. Det är bättre att vänta eftersom brösten förändrar sin form i samband med amning. Med tiden förändras bröstens utseende och form – detta i och med många saker, exempelvis amning, viktnedgång, graviditet och liknande. Ett bröstlyft kan åter göra brösten fastare och ge dem ett ungdomligt utseende.

Vilka skall inte opereras ?

Bröstlyft skall inte utföras på kvinnor som har obehandlad bröstcancer eller förstadier till bröstcancer, aktiv infektion i kroppen, graviditet eller är under pågående amning.

Individer med nedsatt immunförsvar(pågående kemoterapibehandling eller annan medicin som sätter ned immunförsvaret).

Patient som har tillstånd som påverkar blodkoaguleringen, sårläkning, eller har nedsatt blodtillförsel till brösten efter tidigare kirurgi eller strålbehandling kan ha ökad risk för komplikationer och därmed ökad risk att få otillfredsställande resultat.

Vid bröstlyft är det speciellt viktigt att vara helt rökfri sex veckor innan operationen och tills det är läkt.

Patienten skall ha fyllt minst 18 år så att tillväxten är avslutad.

I vissa fall kan man kombinera ett bröstlyft och bröstförminskning med andra kroppskirurgiska ingrepp. Sådana frågor pratar vi igenom vid den första kostnadsfria konsultationen.

CategoryBröst

Ring Oss        031-13 66 60