Bröstförminskning utförs för att minska storleken på stora, tunga bröst. Stora bröst kan vara lika störande för en kvinna som mycket små bröst, inte bara på grund av förlägenhet om storleken och oönskad uppmärksamhet, men också på grund av de fysiska problemen.

Det kan vara smärta i brösten, särskilt runt menstruation, liksom ryggsmärtor, värk i skuldrorna, irritation i huden mellan och under brösten och störd sömn. Det kan också finnas problem såsom behovet av särskilda, stödjande underkläder som ofta är dyra samt svårigheter att hitta kläder som passar riktigt, speciellt klänningar.

Denna operation kan i de flesta fall ge en lättnad för kvinnor genom fysiska, medicinska och känslomässiga fördelar.

Bröstförminskning utförs under narkos och kräver ofta en övernattning även om man ibland kan utföra det s.k. polikliniskt med hemgång samma dag. Snitt görs runt bröstvårtan, i en vertikal linje under det och horisontellt längs vecket av bröstets undersida.

Överskott av hud och bröstvävnad tas bort och ett mindre, fastare bröst skapas. Nippeln flyttas högre på bröstet för att matcha de nya konturerna.

Den ärrbildning som uppstår runt bröstvårtan och i bröstvecket kommer gradvis att mjukna och tonas ned.  Ärren döljs väl, men kommer att vara permanenta. Operationen tar 2-3 timmar. Det tar lite tid innan all svullnad, ev. blåmärke har försvunnit och först efter ca 6-9 månader kan man se slutresultatet. Efter operationen finns risk för känselnedsättning i brösten och bröstvårtor, men känseln kommer gradvis att återvända i de flesta fall men det kan ta lång tid. Det finns en liten risk att man inte kan amma efter en bröstförminskningsoperation men studier har visat att denna risk är ungefär lika stor hos kvinnor som inte har opererats.

Vi rekommenderar att du gör en mammografiundersökning om du är fyllda 40 år eller om det finns en ärftlighet för brösttumörer i släkten. Det är bra om du förbereder dig inför operationen genom att hålla dig i form och tar reda på så mycket som möjligt om vad som gäller före, under och efter operationen. Vi finns alltid tillhands och svarar på dina frågor.

CategoryBröst

Ring Oss        031-13 66 60